Nieuwsoverzicht donderdag 10 oktober 2019
  • Clémence Ross-van Dorp wordt ambassadeur sector Life, Sciences & Health – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Terugroepactie ranitidine: verzekerden kosteloos omgezet naar ander geneesmiddel – Zorgverzekeraars Nederland
  • Advies: zorgverleners met genoeg ervaring moeten meer bevoegdheden krijgen – Volkskrant
  • KNMP: implementeer overdracht medicatiegegevens zo snel mogelijk – KNMP
  • Column ‘Over medicijnen’: Vervuilde maagzuurremmers terug naar de apotheek – CBG
  • Na stamcelbank Cryo-Save valt nu eigenaar Esperite om – NRC Handelsblad
  • Amerikaanse artsen maken genetisch medicijn voor één meisje – Volkskrant