Posts Tagged ‘ACM’
ACM onderzoekt geneesmiddelenbedrijven wegens vermoedens van oneerlijke concurrentiepraktijken

ACM logo24 – 1 – 2023  De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft besloten om bij drie bedrijven in de geneesmiddelensector informatie op te vragen, na signalen ontvangen te hebben over praktijken die de concurrentie kunnen verstoren. De bedrijven zijn verplicht de informatie aan de ACM te verstrekken.

De informatieverzoeken gaan onder andere over geneesmiddelen met zeer hoge prijzen en de voorwaarden waaronder producten en diensten aan zorgaanbieders worden verkocht.

De ACM zal op basis van de verkregen informatie beoordelen en beslissen of verder onderzoek nodig is. Als er overtredingen van de Mededingingswet worden gevonden, kan de ACM boetes of lasten onder dwangsom opleggen.

De ACM heeft de geneesmiddelensector al enige tijd in het vizier en wil ervoor zorgen dat deze sector goed functioneert en eerlijke concurrentie bevorderen. Dit is belangrijk voor het betaalbaar en bereikbaar houden van kwalitatief hoogwaardige zorg voor patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars.

Het onderzoek is in volle gang en de ACM zal binnenkort meer informatie bekendmaken over de resultaten.