Amsterdam paait farma multinationals

De gemeente Amsterdam voert actief beleid om farmaceutische multinationals over te halen hun vestigingen vanuit Londen te verplaatsen naar de Nederlandse hoofdstad. Dit valt op te maken uit de woorden van de Amsterdamse wethouder Udo Kock (Financiën, Economische Zaken, Haven, Marineterrein, Schiphol en Zuidas), eerder deze week tegenover The Financial Times.

EMA en Brexit

Als direct gevolg van een voorgenomen Brexit is het kantoor van European Medicines Agency (EMA)  eerder dit jaar verplaatst van Londen naar Amsterdam. Dit na intensief lobby-werk binnen de EU door een team onder leiding van oud minister Wouter Bos. In afwachting van de voltooiing van de nieuwbouw aan de Amsterdamse Zuidas houdt de EMA nu nog kantoor in een tijdelijk onderkomen.

Tot de definitieve verhuizing, maakt EMA gebruik van tijdelijke huisvesting in Amsterdam. Op 9 januari 2019 droeg minister Bruins voor Medische Zorg en Sport de sleutel van het Spark-gebouw over aan EMA.

Vanaf de oprichting van de EMA in 1995 heeft het EU bureau, dat zorgt voor harmonisatie op het gebied van geneesmiddelen binnen de 28 lidstaten, altijd Londen als vestigingsplaats gehad. De aanwezigheid van de grootste farmabedrijven in Londen was destijds een belangrijke reden voor de vestiging van de EMA.

Europese interne markt

De Amsterdamse redenering is niet vreemd. Farmabedrijven in Groot-Brittannië staan, na een Brexit, net zo ver van de Europese interne markt als hun vestigingen in bijvoorbeeld de de Verenigde Staten of in India. “Obviously in Amsterdam we’re trying to leverage this new situation as much as we can,” aldus wethouder Kock tegenver The Financial Times.

Kock benadrukt overigens dat een mogelijke Brexit een grote negatieve impact heeft voor de economie in Amsterdamse regio (alsook voor Nederland en de UK) en dat de gemeente nu vooral probeert er het beste van te maken.

EMA Amsterdam

De nieuwbouw van het kantoor van de EMA vordert ondertussen gestaag Foto: Rob Acket

Binnen Nederland hebben Sanofi en Novartis ondertussen kantoren geopend in Amsterdam en personeel uit andere delen van het land verplaatst. Beide bedrijven zien de nabijheid van de EMA volgens de FT als een belangrijk voordeel.

Wat de uitkomst van een Brexit ook zal zijn, de verplaatsing van de EMA van Londen naar Amsterdam is ondertusseneen voldongen feit. Ook wanneer op het laatste moment zou worden afgezien van een Brexit, blijft de EMA in Nederland.

Bron:  The Financial Times, 16-5-2019