Nieuwsoverzicht vrijdag 10 juni 2022
  • ‘Maak nieuw beleid rondom dure geneesmiddelen’ – UMC Utrecht
  • Kuipers: verzekeraars honoreren afspraken afbouw antidepressiva -. Pharmaceutisch Weekblad
  • RIVM: bewoners in de buurt van Tata krijgen vaker hartmedicijnen – Medisch Contact
  • Tijdelijke regeling online voorschrijven medicatie per 1 juni 2022 vervallen – KNMP
  • Maanden wachten op Parkinsonmedicijn door tekort bij apothekers: ’Soms levertijd van vier maanden voor geneesmiddel’ – Noordhollands Dagblad
  • Aantal gebruikers Oxycodon stijgt – NPO Radio1
  • Cao Apotheken 2021-2024 beschikbaar – KNMP
  • ‘Bevlogen Huisartsen’ willen positie huisarts verbeteren – Medisch Contact
  • Menzis: ‘Populatiebekostiging is onmisbaar voor de toekomst van de zorg’ – Zorgvisie